IntraFlektie

 

IntraFlektie is een centrum voor identiteitsontwikkeling. Wij bieden specialistische begeleiding en ondersteuning  bij volwassenen en jong volwassenen die vragen en veranderwensen hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, relaties, werk en opvoeding. Onder ‘identiteit’ verstaan wij hoe wij ons ontwikkeld hebben tot wie we zijn.

 

Daarin zit besloten wat we hebben beleefd, al onze levenservaringen dragen bij aan onze identiteit. Het is een proces dat zich voortdurend ontwikkelt, al vanaf het prilste begin. Van jongs af aan zijn we op zoek naar ogen die ons aankijken. Van jongs af aan zien wij in de ogen van de mensen die ons het meest na staan (meestal onze ouders), wat zij ons terug spiegelen. In de ogen van de ander ontmoeten we ons zelf en leren we wie we zelf zijn. Het ‘zelf’ van een kind wordt niet alleen bepaald door hoe het door de ouder wordt gezien of erkend, maar ook door wat door de ouder niet is gezien, miskend, afgekeurd of afgewezen. Deze vroegkinderlijke ervaringen zijn krachtig en invloedrijk. Ze laten een blijvende indruk achter op hoe we ons zelf ervaren en op de verwachtingen die we hebben ten aanzien van anderen. Deze verwachtingen komen tot uitdrukking in onze gedachten, in onze gevoelens én in onze manieren van houding en beweging.

In verband met de huidige lockdown en de daaraan gekoppelde strengere maatregelen, zijn onze groepsactiviteiten in ieder geval opgeschort tot en met 19 januari 2021. Individuele coachactiviteiten / opstellingen kunnen 1 op 1 of 2 op 1 wel doorgang vinden. Je wordt dan ook van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen om voor het maken van een individuele afspraak als je daaraan, juist in deze onzekere en spannende tijden, behoefte hebt. Ook zijn telefonische consulten mogelijk. Je kunt een afspraak maken via “Contact” of telefoonnummer 06 55800887.

 

Voor wat betreft de groepsactiviteiten tref je onder “Agenda”  de planning aan vanaf eind januari 2021. Voor de nieuwe leer- en verdiepingsgroepen 2020/2021 kun je vanaf nu je al aanmelden, zij het dat dat onder het voorbehoud is dat de genoemde data mogelijk moeten worden verschoven richting de iets verdere toekomst afhankelijk van de ontwikkelingen.

We vinden het van belang nu al stippen op de horizon te zetten en daarmee zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen over onze nieuwe activiteiten in 2021! 

Aanmeldingen voor nieuwe groepsactiviteiten zijn ook vanaf nu mogelijk via “Contact” of telefoonnummer 06 55800887.

 

Voor dit moment wensen we jullie mooie en gezonde laatste dagen van 2020 toe, een warme en hoopvolle jaarwisseling en een prachtig en coronavrij 2021!

 

Het team van IntraFlektie,

Femke, Maril, Ben en Lilian