Onze Visie

 

Wij gaan uit van de ondeelbaarheid van lichaam en geest. Onze lichamelijke gezondheid is niet los te zien van onze psychische gezondheid, er is een voortdurende wisselwerking. Door omgevingsinvloeden en aanpassing aan ingrijpende ervaringen kunnen er automatische patronen ontstaan die hun sporen nalaten in lichaam, brein en geest en daarnaast onze identiteit beïnvloeden.

 

Van nature hebben wij als mens twee basisbehoeftes. Aan de ene kant streven we naar vervullende en bevredigende relaties, we willen erbij horen in liefde en geborgenheid. Aan de andere kant willen we ons potentieel benutten, onze talenten aanboren en worden wie we werkelijk zijn. We hebben een behoefte aan ‘samen’, en een behoefte aan ‘apart’. Op het eerste gezicht lijken deze basisbehoeftes elkaars tegenpolen. Wanneer we ons innerlijk vrij voelen, zullen we ons onbelemmerd heen en weer kunnen bewegen tussen deze twee uitersten. Gezien over de langere termijn is er dan balans. Is die innerlijke vrijheid in onvoldoende mate aanwezig, dan is de kans groot dat we vastlopen en blokkades ontwikkelen. Het hebben van bevredigende relaties verloopt dan bijvoorbeeld moeizaam. Het kan zijn dat we ons afhankelijk voelen en niet goed op eigen benen durven te staan. Of we hebben juist het idee dat we niemand nodig hebben en doen ons zelf voor als sterk en onafhankelijk. Het hebben van innerlijke vrijheid hangt nauw samen met de mate waarin we het contact met onszelf ervaren. Belastende vroegkinderlijke interacties, ingrijpende en overweldigende ervaringen kunnen er voor gezorgd hebben dat we als kind het contact met delen van ons zelf zijn kwijt geraakt. De bijbehorende gevoelens die te heftig en te intens waren om uit te houden, hebben we noodgedwongen afgesplitst en we zijn gaan overleven. Soms hebben we delen van onszelf moeten opgeven om de relatie met onze ouders in stand te kunnen houden. Dat houdt in dat we ons zijn gaan aanpassen. Dit alles gaat ten koste van het contact met het eigen gevoel. Al met al kost dit veel energie en zonder dat we het ons beseffen, belanden we in een toestand van chronische stress. Op de langere termijn heeft dit niet alleen psychische problemen tot gevolg, maar kunnen we ook lichamelijke klachten ontwikkelen.