Interactieve Zelf-Resonantie 

 

Wij werken vanuit de Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) methode. Dit wordt ook wel Identity Oriented Psychotrauma Therapy (IOPT) genoemd. Deze methode is bijzonder geschikt om trauma te verwerken. Wij kijken naar jou als persoon en jouw levensgeschiedenis, in plaats van een uitsluitende diagnose en de klachten die daarbij horen. Jij als mens staat centraal. Daarom is de basis van onze aanpak de vraag: wat is er met je gebeurd en wat heeft dat met je gedaan?  

 

Interactieve Zelf-Resonantie is een zeer geschikte methode om trauma te verwerken. Een trauma kan ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Het is een wond die ontstaat als je in omstandigheden hebt verkeerd waarin je volkomen machteloos bent. Je bent overgeleverd aan de situatie, kunt niet ontsnappen en vechten is geen optie. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld seksueel misbruik, een verkeersongeluk, of geweld. Maar ook ogenschijnlijk minder heftige gebeurtenissen zoals genegeerd worden, pesten of een medische ingreep kunnen vergelijkbare traumatische gevolgen hebben.   

 

Hoewel er vaak wordt gedacht dat het trauma de gebeurtenis is, gaat het dus om de gevolgen. Als je getraumatiseerd bent, blijf je vastzitten in heftige gevoelens of je ervaart juist gevoelens van verdoving en leegte. Dat is trauma, volgens de visie van IntraFlektie. De wond die ontstaat en alle nare gevolgen daarvan voor jou als mens. 

Klachten door trauma

 

De lijst met klachten die je door trauma kunt ervaren is eindeloos. Dit hangt mede af van in hoeverre je draag- en veerkracht hebt kunnen ontwikkelen als persoon. Wij spreken vaak mensen die de diagnose hebben gekregen van burn-out of depressie, terwijl daar eigenlijk ook trauma onder schuil gaat. Daarom gaan wij niet uit van de diagnose en de symptomen, maar kijken we naar wat er met jou is gebeurd, jouw levensgeschiedenis, en wat dat met je heeft gedaan. 

 

Mensen die bij ons komen hebben onder andere last van: 

 

  • Lichamelijke klachten, zoals sufheid, moeheid of futloosheid 
  • Wisselende emotionele stemmingen, zoals woede, neerslachtigheid, depressiviteit, verdriet of angst 
  • Een gevoel van onzekerheid, spanning, leegte of gebrek aan motivatie  
  • Moeite met concentreren  
  • De gebeurtenis herbeleven, last hebben van flashbacks of nachtmerries  
  • Jezelf moeilijk kunnen uiten  
  • Prikkelbaarheid, onrust, impulsiviteit, licht ontvlambaar zijn of agressief gedrag  
  • Jezelf isoleren en teruggetrokken zijn  
  • Problemen ervaren met anderen, zoals relatieproblemen, lastige omgang met collega’s of slecht contact met vrienden en familie  
  • Verslavingsgevoeligheid  

 

Uiteindelijk ben je door de toestand van totale machteloosheid het contact met jezelf kwijtgeraakt. Je weet niet dan niet meer goed wie je bent, wat je voelt en wat je wilt.

Resonantieproces 

 

Het proces van Interactieve Zelf-Resonantie start met het verwoorden van een verlangen, geformuleerd in een vraag of een zin.  Hoewel de formulering van jouw verlangen, vaak onbewust gebeurt, bevat het voor jou een diepere en persoonlijke emotionele betekenis. In deze blog geeft een cliënt een voorbeeld van hoe haar resonantieproces verliep.

 

Voor de gekozen woorden nodig je een persoon uit om erop te resoneren. Door de resonanties tussen jou en de ander kunnen er gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties ontstaan die een afspiegeling zijn van wat er in jou omgaat. De interactie die loskomt laat zien welke dynamiek er speelt, welke innerlijke tegenstrijdigheden er zijn en wat de functie is van de afzonderlijke delen. 

 

Met zulke resonantieprocessen krijg je veel inzicht in jezelf. Je ontdekt wie je bent, wat je wilt en wat je voelt. Maar ook waar blokkades zitten en wat er weer nodig is om los te komen. Jij hebt de regie in het proces en bepaalt het tempo. Maar wij staan altijd naast je. 

Afsplitsing van delen van de persoonlijkheid 

 

Interactieve Zelf-Resonantie vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitse psycholoog en psychotherapeut Franz Ruppert. De methode is gebaseerd op erkende hechtings- en traumatheorieën. Het door Ruppert ontwikkelde traumamodel vormt een belangrijke basis.  

 

In dit model stelt Ruppert, kort gezegd, dat een deel van jouw persoonlijkheid zich afsplitst door een traumatische ervaring.  Dat wordt het traumadeel genoemd. Dit is zo pijnlijk om te ervaren, dat er vanuit het traumadeel een overlevingsdeel ontwikkeld zal worden. Dit deel helpt je om simpelweg te overleven tijdens een bedreigende situatie. Bekende overlevingsstrategieën zijn bijvoorbeeld stoppen met voelen, rationaliseren, controledrang, vluchten, overcompenseren of jezelf onzichtbaar maken.  

 

Maar het overlevingsdeel zorgt er ook voor dat jouw traumadeel verdrongen wordt en buiten jouw bewustzijn blijft. Daar is namelijk niet mee te leven. Hier zitten vaak gevoelens van verdriet, wanhoop, boosheid, onbegrip en eenzaamheid.  

 

Het ontstaan van jouw overlevingsdeel en traumadeel gaat ten koste van jouw gezonde deel. Je draagt het iedere dag met je mee en dat heeft een grote, negatieve impact op jouw leven. Daar komen veel van jouw klachten vandaan. 

Herkenbaar? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bekijk hoe we je verder kunnen helpen bij ons aanbod. We staan voor je klaar.