Methode

 

De methode Interactieve Zelf Resonantie vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitse psycholoog en psychotherapeut Franz Ruppert en is door Interakt in Nederland geïntroduceerd. De theoretische uitgangspunten van deze methodiek zijn gebaseerd op erkende hechtings-en traumatheorieën. Het door Ruppert ontwikkelde traumamodel vormt een belangrijke basis.

 

We spreken van een trauma als er zich een gebeurtenis voordoet die voor ons te groot en te overweldigend is om op dat moment in onze psyche te kunnen integreren. Of een ervaring voor ons traumatisch is, hangt samen met onze psychische ontwikkeling, onze draagkracht en onze veerkracht. Het is niet zozeer de gebeurtenis an sich, maar wat de gevolgen zijn voor de persoon. Onze normale stressresponsen van vechten en vluchten schieten te kort. In fracties van seconden wordt daarover een inschatting gemaakt. De overmacht is te groot en we zijn op dat moment volledig kansloos. Een gevoel van totale machteloosheid en hulpeloosheid maakt zich van ons meester. De bijbehorende gevoelens van pijn, verdriet, angst, verlatenheid, etc. zijn niet te dragen en niet om uit te houden. Dan wordt een inwendig noodscenario actief. Dat is geen bewuste keus, maar een automatische respons.

”MEER...”

We zullen gaan bevriezen of verstarren. De bijbehorende traumagevoelens splitsen we af naar ons onbewuste (dissociatie), weg uit onze herinnering. Deze worden opgeslagen in het zogenoemde traumadeel. Op dat moment levensreddend voor ons. We nemen onmiddellijk onze toevlucht tot overlevingsstrategieën en zo ontstaan de overlevingsdelen. Door deze afsplitsingen ontstaat de driedeling in onze persoonlijkheid. De overlevingsdelen hebben primair de functie om ons te beschermen tegen overprikkeling, waaraan we zouden kunnen overlijden. Echter, overlevingsdelen verdwijnen niet vanzelf. Ze zullen actief blijven in elke situatie die dan ook maar een klein beetje lijkt op de situatie van weleer. Dat kan zelfs gebeuren, ook al is de feitelijke herinnering van toen uit ons bewustzijn verdwenen. Een geur, een geluid of een aanblik wordt dan een trigger, die ons innerlijk alarmsysteem in werking stelt en de overlevingsdelen activeert. Zo kunnen er belemmeringen en blokkades ontstaan, die ons beletten voluit deel te nemen aan het leven.

 

Het proces van IZR© start met het verwoorden van een verlangen. In een zin formuleer je met door jouw gekozen woorden je verlangen, je vraag of je doel. Naast de feitelijke betekenis, heeft ieder woord ook een persoonlijke betekenis, afkomstig uit je eigen innerlijke (onbewuste) beeld. Dit kunnen beelden zijn die verwijzen naar een vroegkinderlijke periode. Door voor de woorden personen op te stellen kunnen er door resonanties bij de ander gedachten, gevoelens, en lichamelijke sensaties ontstaan die een afspiegeling zijn van wat er in jou omgaat. De interacties die tussen jou en de resonantiepersonen plaatsvinden, laten zien welke dynamieken er spelen, welke innerlijke tegenstrijdigheden er zijn, en ook kan er helderheid komen wat de functie is van de afzonderlijke delen. Door in deze innerlijke spiegel te kijken, inzicht te verkrijgen in het ontstaan van wat jou heeft belemmerd en opnieuw contact te maken met afgesplitste gevoelens en delen van je persoonlijkheid, kan er integratie en heelheid ontstaan, een opnieuw thuiskomen bij jezelf. Het spreekt voor zich dat dit een proces is dat vraagt om zorgvuldige afstemming, behoedzaamheid, en respect.  

”MINDER...”

Aanbod

 

Basistraining Interactieve Zelf Resonantie (IZR©)

In deze training maak je kennis met de basisbegrippen uit de methode Interactieve Zelf Resonantie. De korte afwisseling van uitleg, theorie en oefeningen en daarnaast onderzoek aan de hand van eigen vragen, maken deze training geschikt voor iedereen die aan zijn of haar eigen proces wil werken. Voor mensen die met mensen werken en voor professionals die de intentie hebben deze methode zelf te gaan gebruiken biedt het een kader voor een eerste kennismaking met de methode.

Verdiepingstraining IZR©

In ontwikkeling

Psycho-educatie

Desgewenst geven we tijdens al onze activiteiten psycho-educatie. Ook kan daarvoor een individuele afspraak worden gemaakt. Psycho-educatie kan om verschillende redenen wenselijk zijn. De methode waarmee wij werken baseert zich op erkende hechtings- en traumatheorieën. Extra uitleg daarover kan helpend zijn om tot een eigen onderzoeksvraag te komen. Als je het ook met je ‘hoofd’ kunt begrijpen, kan dat ondersteunend werken in je proces. Theoretische bedding verschaft mogelijk net dat stukje veiligheid en zekerheid om je je op het eigen ‘onbekende terrein’ te durven begeven.

Supervisie

Als je als taak hebt mensen te begeleiden / te ondersteunen in persoonlijke- en ontwikkelingsvragen, kunnen er door resonanties bij jou ongewild parallelle processen ontstaan. Tijdens supervisie kijken we met elkaar wat van jou en wat van de ander is en staat het eigen proces daarin centraal. Dat kan individueel of in teamverband.

Lezingen en themabijeenkomsten

Regelmatig vinden themabijeenkomsten plaats binnen IntraFlektie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een korte theoretische inleiding gegeven over het thema en is er ruimte voor een aantal opstellingen en/of oefeningen. Enkele voorbeelden van thema’s die dit of volgende kalenderjaar aan de orde gaan komen zijn:

  • Kwetsen en gekwetst worden
  • Omgaan met verlies
  • Zelfvertrouwen of “ben ik wel goed genoeg”
  • Opgebrand en uitgeblust (6 oktober 2018)
  • Partnerrelaties
  • Voeding
  • Lichamelijke klachten